Aelwyd Chwilog

image

Pob nos Sul am 6.30 (neu yn amlach os oes angen) cynhelir Aelwyd Chwilog yn y Neuadd Goffa. Gall plant a phobl ifanc o 10 i 18 oed fynychu’r Aelwyd. Beth bynnag eich oed mae yna lawer o wahanol gyfleoedd i berfformio a chystadlu.

Rydym yn ffodus yn yr Aelwyd o gael nifer o bobl yn dod i’w helpu’n wythnosol:

• Pat Jones – arweinydd
• Carys Jones – hefyd yn hyfforddi i ganu
• Alun Jones – sy’n hyfforddi illefaru.
• Catrin Aelwyd – cyfeilydd

Yn ddiweddar bu’r Aelwyd yn cymryd rhan yn yr Ŵyl Gerddoriaeth Genedlaethol. Buont yn cystadlu yn Rochdale, ac yn yr ail rownd yn Birmingham ble llwyddasant i blesio’r beirniaid a chael eu gwadd i berfformio’n y Schools’ Prom yn y Royal Albert Hall yn Llundain. Cawsant amser gwych yn cymryd rhan yn yr ŵyl ac gwnaeth eu perfformaid argraff fawr ar y gynulleidfa. Mae rhywbeth yn digwydd o hyd yn Aelwyd Chwilog, ac ni fydd hi’n hir nes y digwyddiad nesaf.

Dyma erthygl am Aelwyd Chwilog ar wefan Classic FM - cliciwch yma.

Lluniau Diweddar

pix pix pix pix pix pix

Lleoliad


Gweld Ysgol Chwilog mewn map mwy

Cysylltu

Ysgol Gynradd Chwilog
Chwilog, 
Pwllheli, 
Gwynedd 
LL53 6PS

[e] cathrynsaradavey@gwynedd.llyw.cymru
[f] 01766 810627

Bookmark and Share