Capeli/Ysgol Sul

image

Capel Uchaf

Mae dau gapel yn y pentref. Un ohonynt yw Capel Uchaf, sef y capel sy'n perthyn i enwad y Presbyteriaid.

Mae Capel Uchaf yn cyfarfod i astudio’r Beibl. Mae Capel Uchaf yn cynnal Ysgol Sul i’r plant ar 11:15 tan 12:15 ac oedfa deulu un waith y mis. Maent hefyd yn cynnal clwb ieuenctid ar 19:30 i blant y gymuned.

Mae’r clwb yn agored blynyddoedd 6, 7, 8 a 9. Mae’r capel yma yn cynnal Paned Deg i bobl am ddeg o gloch y bore yn Neuadd Goffa Chwilog. Am 50c gallwch brynu paned o de neu goffi a bisged.... mmmm blasus!!!

   

image

Capel Siloh

Mae Capel Siloh yn perthyn i enwad yr Annibynwyr Cymraeg.

Y Parch Aled Davies ydy gweinidog y capel yma (yn ogystal â Capel Uchaf.) Agorwyd y capel yn 1869. O’r blaen roedd dwy Ysgol Sul, un yn Siloh ac un yng Nghapel Uchaf, ond erbyn hyn maent wedi uno gan gyfarfod yng Nghapel Uchaf.

 

Lluniau Diweddar

pix pix pix pix pix pix

Lleoliad


Gweld Ysgol Chwilog mewn map mwy

Cysylltu

Ysgol Gynradd Chwilog
Chwilog, 
Pwllheli, 
Gwynedd 
LL53 6PS

[e] cathrynsaradavey@gwynedd.llyw.cymru
[f] 01766 810627

Bookmark and Share