CIC

image

Ystyr CIC yw Clwb Ieuenctid Cristnogol.

Cynhelir CIC bob yn ail dydd Mercher. Mae’n cychwyn am 7:30 dan 9:00.

Rydan ni’n cael gwario yn y siop am 8:00 o’r gloch. Rydan yn cael chwarae gemau tu mewn ac tu allan i’r capel. Mae’r clwb yn cyfarfod yn festri Capel Uchaf.

Staff CIC
Mr Davies
Rachel Settatree
Mae gwesteion yn dod i wneud pethau gwahanol bob pythefnos.

Lluniau Diweddar

pix pix pix pix pix pix

Lleoliad


Gweld Ysgol Chwilog mewn map mwy

Cysylltu

Ysgol Gynradd Chwilog
Chwilog, 
Pwllheli, 
Gwynedd 
LL53 6PS

[e] cathrynsaradavey@gwynedd.llyw.cymru
[f] 01766 810627

Bookmark and Share