Clwb Brecwast

image

Cafodd y Clwb Brecwast ei sefydlu ar 28 Chwefror 2013. Mae’r Clwb Brecwast yn agored i bob plentyn yn yr ysgol. Anti Carrie ac Anti Eleri sydd yn gofalu amdanom ac Anti Edna yw ein cogyddes. Mae pawb yn mwynhau mynd i’r Clwb Brecwast ac yn hoff o‘r holl fwyd blasus sydd yno!

Bydd y plant yn cael mwynhau gemau bwrdd neu gemau eraill ar ôl bwyd ac wedyn pan mae plant eraill yn cyrraedd byddant yn dychwelyd i ‘w dosbarthiadau. Mae llawer o blant yn mynd i ‘r Clwb Brecwast. Mae nifer y plant sy’n mynychu’r Clwb brecwast yn amrywio o ddydd i ddydd.

Lluniau Diweddar

pix pix pix pix pix pix

Lleoliad


Gweld Ysgol Chwilog mewn map mwy

Cysylltu

Ysgol Gynradd Chwilog
Chwilog, 
Pwllheli, 
Gwynedd 
LL53 6PS

[e] cathrynsaradavey@gwynedd.llyw.cymru
[f] 01766 810627

Bookmark and Share