Cyngor Ysgol

image

Pwrpas y Cyngor Ysgol yw gwella’r ysgol, ac i wrando ar syniadau plant eraill. Un o’r ffyrdd rydan ni yn cael syniadau ydy’r bocs syniadau ac mae hwn yn llwyddiannus iawn. Rydym wedi cael llawer o syniadau yn ddiweddar fel sefydlu Cyngor Chwaraeon i gael mwy o blant i wneud chwaraeon. Rydym ni hefyd wedi cael mwy o lyfrau Cymraeg a Saesneg i blant yr ysgol.

Dyma aelodau’r cyngor ysgol a’u swyddi:

Cadeirydd - Morgan Wyn Jones
Ysgrifennydd - Carys Elain Dukes
Is –gadeirydd - Elan Llwyd Edwards
Is- ysgrifennydd - Beca Llwyd Jones
Trysorydd - Iwan Emlyn Roberts
Is drysorydd - Deio Llwyd Edwards
Cynorthwydd - Annest Elen Morgan

Lluniau Diweddar

pix pix pix pix pix pix

Lleoliad


Gweld Ysgol Chwilog mewn map mwy

Cysylltu

Ysgol Gynradd Chwilog
Chwilog, 
Pwllheli, 
Gwynedd 
LL53 6PS

[e] cathrynsaradavey@gwynedd.llyw.cymru
[f] 01766 810627

Bookmark and Share