Eisteddfod Gadeiriol Chwilog

image

Unwaith y flwyddyn cynhelir Eisteddfod Gadeiriol Chwilog yn Neuadd Goffa Chwilog. Mae’n digwydd ym mis Ionawr fel arfer. Yn y gorffennol cynhaliwyd yr Eisteddfod dros ddau ddiwrnod, Dydd Nadolig a Gŵyl San Steffan.

Yn ein barn ni o leiaf, mae llawer o dalent yn yr Eisteddfod, o blant meithrin i gystadlaethau’r oedolion yn y nos. Er ei bod hi’n Eisteddfod eithaf hen erbyn hyn, mae hi’n dal i fynd a mae digon o blant a phobl yn cystadlu bob blwyddyn.

Cynhelir cystadlaethau arbennig mewn llenyddiaeth a chelf i ddisgyblion yr ysgol. Un o brif gystadlaethau’r eisteddfod yw’r gystadleuaeth farddoni er mwyn ennill y Gadair. Bydd plant a phobl y pentref yn cymryd rhan yn y seremoni drwy roi gwisg arbennig ar y bardd, darllen cerdd i gyfarch y bardd, cludo’r cledd neu ganu corn gwlad.

Lluniau Diweddar

pix pix pix pix pix pix

Lleoliad


Gweld Ysgol Chwilog mewn map mwy

Cysylltu

Ysgol Gynradd Chwilog
Chwilog, 
Pwllheli, 
Gwynedd 
LL53 6PS

[e] cathrynsaradavey@gwynedd.llyw.cymru
[f] 01766 810627

Bookmark and Share