Llywodraethwyr

image

Dyma aelodau cyfredol y Corff Llywodraethol:

• Mrs Lyndsey Vaughan Pleming - Pennaeth
• Mrs Margaret Hughes - Cadeirydd
• Y Parch Aled Davies - Is Gadeirydd
• Mrs Bethan Thomas
• Mrs Rhian Evans
• Mr Gareth Hodgson
• Mr Arwel Roberts
• Mr Osian Edwards
• Mrs Linda Jones
• Mrs Linda Owen
• Mrs Catrin Evans - Clerc

Lluniau Diweddar

pix pix pix pix pix pix

Lleoliad


Gweld Ysgol Chwilog mewn map mwy

Cysylltu

Ysgol Gynradd Chwilog
Chwilog, 
Pwllheli, 
Gwynedd 
LL53 6PS

[e] cathrynsaradavey@gwynedd.llyw.cymru
[f] 01766 810627

Bookmark and Share