Y Neuadd Goffa

image

Ym 1921 cafodd Neuadd Goffa Chwilog ei agor. Dyma’r lle gorau i’r gymuned cael gyfarfodydd. Mae Clwb Bowlio Chwilog yn cyfarfod bob nos Fawrth a pnawn Mercher yn wythnosol. Mae Ocsiwn wedi cael ei gynnal i godi arian i’r Ysgol Feithrin. Mae cwmniau drama wedi ymweld a chyngherddau wedi cael eu cynnal yno. Mae Kev Bach wedi ei perfformio yno hefyd!

 

Lluniau Diweddar

pix pix pix pix pix pix

Lleoliad


Gweld Ysgol Chwilog mewn map mwy

Cysylltu

Ysgol Gynradd Chwilog
Chwilog, 
Pwllheli, 
Gwynedd 
LL53 6PS

[e] cathrynsaradavey@gwynedd.llyw.cymru
[f] 01766 810627

Bookmark and Share