Newyddion

Ymweliad gan Sian Angharad Parry o Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr

plant

Ymweliad gan Sian Angharad Parry o Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr i ddysgu ni am bwysigrwydd brwsio dannedd a bwyta bwydydd iach er mwyn edrych ar ôl ein dannedd- 29ain Chwefror 2016

• Rhaid brwsio dannedd am 2 funud bob bore a nos.
• Peidiwch â rinsio’r dannedd ar ôl eu glanhau.
• Bwytwch ddigon o fwydydd iach.
• Os oes rhywfaint o siwgr mewn bwyd mae’n well ei fwyta amser pryd na fel byrbryd “ snack”.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Diwrnod y Llyfr

plant

Dyma ni wedi gwisgo i fyny fel cymeriadau o lyfrau.
Pwy ydym ni?!
Diwrnod y Llyfr - 3ydd Fawrth 2016

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 
Gwyddoniaeth yn CA2

plant


Gwaith Sain
Allwch chi fy nghlywed i ?

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

 

plant

Y Corff
Dyma rai o’r disgyblion yn lleoli ac enwi rhai o brif organau’r corff.
Cynhaliwyd trafodaeth ar y testun - beth yw swyddogaeth pob organ?
Gwaith ymchwil pellach – chwilio am wybodaeth am yr organau mewn llyfrau cyfeiriol ac ar y wê.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 


plant


Ymchwiliad

Cylchedau amrywiol a pha ddeunyddiau oedd yn dargludo trydan.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 


Ymweliad PC Owen

plant

 

Cyflwyniad gan PC Owen ar sut i fod yn ddiogel ac yn Smart ar y wê.

Cliciwch yma i weld y lluniau

 

 


Gwaith Celf

plant

 

Portreadu, gan roi sylw penodol i gymesuredd.

Cliciwch yma i weld y lluniau

 
SIALENS!!!!!

plant

D.D – Gallaf greu adeiladwaith sefydlog.

Creu’r adeiladwaith cryfa’ posibl i ddal nofel “The Twits” gan ddefnyddio papur yn unig.

Cliciwch yma i weld y lluniau

 

 


Gwaith Dylunio a Thechnoleg

plant


Cynllunio a chreu bisgedi

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

 

 

 

Lluniau Diweddar

pix pix pix pix pix pix

Lleoliad


Gweld Ysgol Chwilog mewn map mwy

Cysylltu

Ysgol Gynradd Chwilog
Chwilog, 
Pwllheli, 
Gwynedd 
LL53 6PS

[e] cathrynsaradavey@gwynedd.llyw.cymru
[f] 01766 810627

Bookmark and Share