Pwy ydi Pwy - Staff

Mrs Cathryn Davey

Pennaeth Strategol

Miss Ema Owen

Athrawes CA2

Miss Menna Davies

Athrawes meithrin, derbyn a Bl 1 a 2

Miss Sioned Harries

Athrawes CS / CA2

Mrs Siriol Llwyd-Edwards

Cymhorthydd Cyfnod Sylfaen

Mrs Eira Kirkman

Cymhorthydd 1:1 & Cymhorthydd Clwb Brecwast

Mrs Joanna Edwards

Cogyddes

Mrs Rena Jones

Dynes lolipop, cymhorthydd amser cinio

Lluniau Diweddar

pix pix pix pix pix pix

Lleoliad


Gweld Ysgol Chwilog mewn map mwy

Cysylltu

Ysgol Gynradd Chwilog
Chwilog, 
Pwllheli, 
Gwynedd 
LL53 6PS

[e] cathrynsaradavey@gwynedd.llyw.cymru
[f] 01766 810627

Bookmark and Share