Tanglo

image

Mae Tanglo yn glwb lleol lle mae pobl o bob oed yn mynd i Neuadd Chwilog ar nos Lun rhwng 7.00yh a 9.00yh i weu neu grosio. Mae’r aelod ieuengaf yn 9 oed a’r aelod hynaf yn ei 70au! Mae’r enw wedi dod gan un o’r plant pan oeddem yn siarad un noson. Am wyth o’r gloch rydym ni’n cael panad a bisgedi ac mae’r plant yn cymryd tro i wneud panad bob wythnos. Rydym ni’n cael ein dysgu gan y criw hŷn. Bob rhyw ddwy waith y flwyddyn mae Delyth o’r siop wlân ym Mhorthmadog yn dod atom i werthu gwlân a phatrymau o bethau i wneud. Mae bod yn rhan o griw Tanglo yn gyfle da oherwydd rydym yn cael dysgu sut i weu a tydy hynny ddim yn rhywbeth y gwnewch chi anghofio. Buom yn cynnal noson agored i godi arian at Apêl Erin ar Hydref 25 2013.

I weld fwy o luniau Tanglo, cliciwch yma.

Lluniau Diweddar

pix pix pix pix pix pix

Lleoliad


Gweld Ysgol Chwilog mewn map mwy

Cysylltu

Ysgol Gynradd Chwilog
Chwilog, 
Pwllheli, 
Gwynedd 
LL53 6PS

[e] cathrynsaradavey@gwynedd.llyw.cymru
[f] 01766 810627

Bookmark and Share