Urdd

logo urddMae Adran yr Urdd yn cael ei chynnal bob yn ail dydd Llun am hanner awr wedi pump. Rydym yn cael llawer o weithgareddau diddorol fel celf, chwaraeon, tripiau ac ymwelwyr yn dod i ddangos pethau gwahanol i ni. Rydym yn cael llawer o hwyl ac yn dysgu llawer hefyd.

Yn ogystal â’r gweithgareddau yma rydym yn cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd gyda’r ysgol ac yn mynd i Fabolgampau’r Urdd. Mae’n hwyl bod yn aelod o’r Urdd oherwydd ein bod yn cael cymryd rhan mewn nifer o bethau gwahanol.

Y rhieni sy’n trefnu’r rhaglen a’r holl weithgareddau. Mae pawb yn ddiolchgar i chi gyd am drefnu a helpu gyda'r Urdd.

 

Eisteddfod yr Urdd
Bu llawer o’r disgyblion yn gweithio’n galed iawn dros y misoedd diwethaf yn paratoi tuag at Eisteddfod yr Urdd.

geneth bachgen Llongyfarchiadau enfawr i’r holl blant a gymerodd ran. Daeth llwyddiant mawr i Ysgol Chwilog eleni.


parti llefaru
Cipiwyd y wobr gyntaf gyda’r Parti llefaru a’r parti unsain. Daeth dau o’r disgyblion yn gyntaf wrth lefaru – Deio Rhys – blwyddyn 2 ac iau, a Lowri Glyn – blwyddyn 5 a 6. Llongyfarchiadau hefyd i Lydia Matulla am gipio’r ail wobr wrth lefaru.

Bydd y plant yma yn cynrychioli’r rhanbarth yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Fflint ym mis Mai.


Celf a Chrefft Yr Urdd

Bu llawer o'r disgyblion yn gweithio'n galed i greu gwaith Celf a Chrefft arbennig dros y misoedd diwethaf.

Cynhaliwyd gweithgareddau bob pythefnos yn yr ysgol dan arweiniad Siriol ac Angharad.
Diolch i'r ddwy, ac i'r rhieni eraill a fu'n cynorthwyo am eu gwaith.

Llongyfarchiadau mawr i'r plant am eu llwyddiant yn y cylch a'r Sir, a pob hwyl i Annest Elen Morgan ac Elin Mai Jones yn y Genedlaethol.

Cliciwch yma i weld eu lluniau

 

 

 

Lluniau Diweddar

pix pix pix pix pix pix

Lleoliad


Gweld Ysgol Chwilog mewn map mwy

Cysylltu

Ysgol Gynradd Chwilog
Chwilog, 
Pwllheli, 
Gwynedd 
LL53 6PS

[e] cathrynsaradavey@gwynedd.llyw.cymru
[f] 01766 810627

Bookmark and Share